Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/kei/public_html/079.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Wychodzenie z alkoholizmu

Etapy wychodzenia z alkoholizmu

Alkoholizm jest jednym z najpowszechniej występujących uzależnień na świecie. Inaczej zwany chorobą alkoholową polega na utracie kontroli nad ilością spożywanych napojów procentowych. Jest to niezależne od woli osoby uwikłanej w nałóg i objawia się, jako przymus, nieodpartą chęć napicia się a towarzyszy temu często lęk, stres, nadpobudliwość.

W chwili, kiedy mamy do czynienia z silną potrzebą spożywania napojów alkoholowych występuje tak zwany głód alkoholowy. Podobnie dzieje się w przypadku uzależnień od narkotyków i dopalaczy, również występuje głód, tyle, że narkotykowy. Osoby w nałogu alkoholowym nie potrafią zapanować nad chęcią napicia się a co więcej mają trudności w unikaniu alkoholu i zaprzestaniu jego przyjmowania. Stąd też wynikają tak zwane ciągi trwające nieraz kilka dni lub tygodni, zanim chory otrząśnie się, jeśli w ogóle jest do tego zdolny i pod wpływem osób z otoczenia lub innych czynników odstawia alkohol.

W przypadku takiego nałogu, możliwa jest abstynencja, jednakże wymaga to ogromnie dużo silnej woli i pracy nad sobą. Choremu także powinni towarzyszyć najbliżsi, którym będzie zależało na jego trzeźwości. Ponadto istnieją instytucje i grupy wsparcia, pomagające ludziom uzależnionym w walce ze swą słabością. Całkowite wyzdrowienie nie jest możliwe, ponieważ alkoholikiem jest się do końca życia, jednak życie polegające na wstrzymywaniu się od picia jest jak najbardziej możliwym scenariuszem.

Każdy uzależniony chcący leczyć się przechodzi pewne etapy terapeutyczne. Trzy fazy powrotu do zdrowia: leczenie odwykowe, samorealizacja i w końcu trzeźwość przebiegają równolegle z pracą osoby chorej nad własną osobowością. Taki człowiek musi zrozumieć, że w jego przypadku nie istnieje kontrolowane picie. Ponadto musi zaakceptować fakt, że jest uzależniony i starać się odzyskać kontrolę nad zachowaniem, emocjami, pamięcią i zdolnością realistycznego myślenia. Konieczne jest podjęcie próby życia w zgodzie z sobą i innymi oraz znalezienie sensu życia a na koniec utrzymanie trzeźwości.